Polityka, Z regionu

Wycinka Dębów w Osieku – podsumowanie

0

Wycinka dębów przy ulicy Wyrzyskiej wywołała niemałe kontrowersje, nie tylko zresztą w Osieku: sprawą zainteresowały się nawet ogólnopolskie media, dzięki czemu czytelnicy Wirtualnej Polski przez jakiś czas widzieć mogli na stronie głównej portalu (!) krótki reportaż dotyczący naszej miejscowości. Sprawa usunięcia drzew podzieliła mieszkańców niemal po równo. W sondzie dostępnej na facebookowym profilu Osiek.net 51% głosujących pochwaliło tę decyzję, 49% wyraziło swoje niezadowolenie. W ogniu krytyki przeciwników projektu znalazły się niemal wszystkie urzędy publiczne zaangażowane w inwestycję na jakimkolwiek etapie jej planowania i wykonywania. W celu uporządkowania informacji i dotarcia do wyjaśnień rzucających więcej światła na podejmowane decyzje, zwróciliśmy się do nich z szeregiem pytań. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy znajdą w tym tekście odpowiedź na wszystkie swoje wątpliwości.

Wycinka drzew jest elementem realizacji inwestycji polegającej na remoncie obecnej drogi wojewódzkiej nr 242 (dawniej odcinek między Wyrzyskiem a Osiekiem był częścią DW194, w roku 2017 zmieniono jednak przebieg trasy i obecnie interesujący nas fragment przynależy do DW242 – jest to zmiana, która nie została jeszcze odnotowana w mapach Google). Z perspektywy mieszkańców całej okolicy jest to bez wątpienia inwestycja kluczowa – DW242 łączy dwie największe miejscowości naszej gminy, ale jej stan jest fatalny. Mieszkańcy od dawna zgłaszali konieczność przeprowadzenia generalnego remontu, co w końcu zaczęło się urzeczywistniać.

Inwestycja przeprowadzana jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zgodnie z projektem zarządu podjęto decyzję o wycięciu drzew na długości całej trasy, jednak to właśnie usunięcie drzew w Osieku przy ulicy Wyrzyskiej wywołało największe niezadowolenie, choć na początku nic nie zapowiadało większych kontrowersji.

Jako, że inwestycja ta graniczy z działkami stanowiącymi własność Gminy Wyrzysk oraz uzupełnia sieć drogową, w szczególności na terenie Osieka nad Notecią, Inwestor (…) w celu dokonania uzgodnień, przedłożył w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku w roku 2016 dokumentację projektową.
W celu zapoznania zainteresowanych mieszkańców Osieka nad Notecią z dokumentacją projektową ww. inwestycji, w dniu 9 maja 2016 roku w sali OSP Osiek nad Not. przy ul. Głównej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Wyrzyska z przedstawicielami inwestora drogi i projektantami. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji, wnieść swoje uwagi i propozycje. Na spotkaniu nie padły żadne uwagi ani zastrzeżenia mieszkańców w zakresie planowanej wycinki 118 drzew [podkreślenie własne – red.]. – tłumaczy w przesłanym do nas oświadczeniu Burmistrz Wyrzyska, Pani Bogusława Jagodzińska (całość w osobnym wpisie).

Następnie, 4. października 2016 roku, Urząd Miejski wydał obwieszczenie, w którym informował o toczącym się postępowaniu administracyjnym dot. renowacji drogi i możliwości wglądu do związanych ze sprawą dokumentów (m.in. uzupełnieniem do karty informacyjnej przedsięwzięcia) oraz zawiadamiał o okazji do składnia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, na co wyznaczono 21 dni. Wycinka dębów nie została jednak oprotestowana. Sama karta informacyjna została natomiast złożona w Urzędzie Miasta przez inwestora 2. lutego 2016 r. i już w niej jest sprecyzowane, że inwestycja obejmie wycinkę przydrożnych drzew i krzewów (s. 7). W marcu 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał zgodę na realizację inwestycji w zapowiadanym kształcie.

Pierwsze sygnały wskazujące na niezadowolenie części mieszkańców z istniejących planów remontowych zaczęły pojawiać się dopiero po dwóch latach od zakończenia konsultacji społecznych – w październiku 2018 roku. Doszło wówczas do zawiązania się inicjatywy społecznej, której celem było prawne zablokowanie możliwości wycięcia drzew poprzez nadanie im statusu pomników przyrody. Z prośbą o takie załatwienie sprawy wystąpił Pan Korneliusz Zgrzywa, organizując zbiórkę podpisów pod przygotowaną przez siebie petycją (jej treść jest nadal dostępna pod wskazanym linkiem), którą poparło 247 osób (część z nich spoza gminy Wyrzysk). Jej adresatem jest jednak Burmistrz Wyrzyska, natomiast decyzja o nadaniu statusu pomników przyrody nie należy do prerogatyw tego urzędu. Jak stanowi ustawa o ochronie środowiska, organem, który mógłby tego dokonać, jest nie burmistrz, ale rada gminy (Pan Korneliusz Zgrzywa odmówił jakiegokolwiek komentarza do sprawy). Jak jednak dowiedzieliśmy się od przewodniczącego Rady Miejskiej (2014-2018) Pana Stefana Rymera, żaden taki wniosek do niej nie dotarł. Radni z własnej inicjatywy natomiast nad tym również nie dyskutowali, co przewodniczący uzasadniał faktem, że drzewa znajdują się w pasie drogi wojewódzkiej, a nie gminnej – choć to właśnie organom uchwałodawczym samorządu gminnego ustawa pozwala na nadanie drzewom statusu pomników przyrody (w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska).

Art. 44. 1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.
(…)
Art. 44. 3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

– Art. 44. 1 oraz Art. 44. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jeśli zaś chodzi o interwencje bezpośrednio u inwestora, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, to te były jeszcze bardziej spóźnione. Jak dowiedzieliśmy się u źródła:

Po zakończeniu konsultacji społecznych w 2016 roku do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące wycinki dębów. Dopiero podczas trwającej już wycinki – 2 i 5 listopada do WZDW wpłynęły dwa pisma w tej sprawie: przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego anonimowy e-mail, którego autor wyraził sprzeciw wobec wycinki pięciu dębów oraz przekazane przez Burmistrza Wyrzyska pismo od Pilskiego Koła Klubu Przyrodników z pytaniami o wycinkę i sugestią objęcia pięciu dębów ochroną pomnikową. Zastrzeżenia zgłoszono zbyt późno, by móc je uwzględnić w trwających przygotowaniach do realizacji inwestycji [podkreślenia własne – red.]. – Pani Kinga Hedrych, zastępca dyrektora WZDW w Poznaniu.

Faktycznie – 2. listopada (piątek) wycinka na ul. Wyrzyskiej już trwała. Zdjęcie otwierające niniejszy artykuł zostało zrobione właśnie tego dnia.

Odpowiedź, dlaczego w ogóle zdecydowano się poszerzać drogę, co skutkowało usunięciem dębów, również znajduje się w otrzymanym przez nas dokumencie.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz konieczność dostosowania drogi do parametrów technicznych dróg wojewódzkich, określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , nie było możliwości zachowania omawianych drzew w obrębie pasa drogowego. Pnie poszczególnych drzew znajdowały się zarówno w krawędzi jezdni, jak i skrajni drogi, a ich system korzeniowy degradował nawierzchnię. – Pani Kinga Hedrych, zastępca dyrektora WZDW w Poznaniu

Z pełną treścią odpowiedzi można zapoznać się klikając w link: odpowiedź WZDW dla Osiek.net.

O autorze

Łukasz Nieroda Współredaktor serwisu Osiek.net.

Udostępnij:
  • Drukuj
  • email
  • RSS
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • del.icio.us
  • Blip
  • Śledzik

About the author / 

Łukasz Nieroda

Współredaktor serwisu Osiek.net.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Pogoda dla Osieka

Bądź na bieżąco

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności z serwisu Osiek.net
harmonogram wywozu śmieci
harmonogram wywozu śmieci


Stomatolog

Zabolał Cię ząb? Nie martw się. Stomatolog Ewa Winnicka z Osieka znajdzie na to sposób. Pamiętaj o regularnych wizytach i higienie jamy ustnej. Zobacz więcej
stomatolog dziecięcy

Architekt Wyrzysk

Adaptacje projektów, zagospodarowanie przestrzenne, projekty nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości - to wszystko w firmie ADC-W Wawrzyniec Winnicki z Wyrzyska. Zobacz więcej
architekt wyrzysk

Fotograf z Osieka

Profesjonalne usługi fotograficzne w Osieku nad Notecią - śluby, chrzciny, komunie, jubileusze, portrety. Zobacz więcej
fotograf na wesele Wyrzysk

Redakcja