• Historia Osieka

  Dzieje Osieka w latach 1920-1945 – Gospodarka i transport

  Stacja kolejowa w Osieku nad Notecią w dwudziestoleciu międzywojennym nadal obsługiwała nie tylko mieszkańców wsi, ale również okolicznych miast, jak Łobżenica czy Wyrzysk. Mimo tego nie powiodły się zabiegi podjęte w 1929 roku, aby na stacji w Osieku zatrzymywały się pociągi pospieszne. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1927, Rada Miejska w Wyrzysku podjęła w Okręgowej…

 • Historia Osieka

  Dzieje Osieka w latach 1920-1945 – Zarys historii

  Dzięki poświęceniu powstańców wielkopolskich, Osiek nad Notecią powrócił do macierzy w styczniu 1920 roku. Po przejęciu kontroli nad wsią przez Polskę, część Niemców z Osieka wyjechała do Rzeszy. Do Niemiec przesiedliła się też zdecydowana większość narodowości żydowskiej z okolicy. Pod względem administracyjnym Osiek nad Notecią należał do powiatu wyrzyskiego, który był powiatem przygranicznym. Granica z…

 • Historia Osieka

  Od rozbiorów do niepodległości – Ludność i obyczaje

  Rozwój Osieka w XIX wieku możliwy był głównie dzięki budowie kolei „Ostbahn”, która połączyła powiat wyrzyski z Berlinem. W połowie XIX stulecia we wsi mieszkało 914 osób. Większość z nich (613) to protestanci, co w tamtym okresie tożsame było z narodowością niemiecką. Polaków (osób wyznania katolickiego) było 224. Reszta mieszkańców, a więc 57 było wyznania…

 • Historia Osieka

  Od rozbiorów do niepodległości – Zarys historii

  Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku, jednakże Osiek nad Notecią został faktycznie odcięty od Rzeczypospolitej jeszcze w sierpniu 1770 roku. Król pruski Fryderyk II Wielki dążył do zajęcia polskich Prus Królewskich w celu przyłączenia Prus Wschodnich z pruskim Pomorzem i Brandenburgią. W tym celu wykorzystał okres niepokojów wewnętrznych w Polsce spowodowanych przez konfederację…

 • Historia Osieka

  Od osadnictwa wczesnośredniowiecznego do pierwszego rozbioru Polski

  Historycy są zgodni, że już we wczesnym średniowieczu ziemie polskie zamieszkiwała ludność zaliczana do zachodniego odłamu Słowiańszczyzny. Ludność ta w połowie I tysiąclecia żyła jeszcze w ustroju plemiennym. Mieszkano w niewielkich, kwadratowych półziemiankach. Kilka takich prowizorycznych „mieszkań” tworzyło okręg osadniczy, który lokowano w miejscu, który miał chronić przed niebezpieczeństwami. Najczęściej wybierano wzgórza, półwyspy, tereny otoczone…

 • Historia Osieka

  Początki wierzeń – religia

  We wszystkich rozwiniętych społeczeństwach istniała jakaś forma religii. Formy te były bardzo zróżnicowane. Ludzie oddawali cześć różnym przedmiotom i bóstwom. Również mieszkańcy pradziejowego Osieka nad Notecią mieli swoje wierzenia. Możemy je poznać dzięki, wspomnianemu już, odkryciu w latach 70-tych cmentarzyska zawierającego 581 ciałopalnych grobów oraz 3 paleniska kremacyjne. Zasadniczą rolę w religii prasłowian odegrał kult…

 • Historia Osieka

  Życie codzienne w najdawniejszych czasach

  Mieszkańcy pradziejowej doliny Noteci żyli w harmonii z otaczająca ich przyrodą. Jedną osadę zamieszkiwało zazwyczaj 30 – 50 osób, dlatego nawet stosowane w późniejszych epokach wypalanie lasów nie mogło wpłynąć na degradację środowiska naturalnego. Oczywiście najważniejszym zajęciem ówczesnych osadników było zdobywanie żywności. Pożywienie pochodziło z trzech źródeł: z lasu, z pól oraz z rzeki. Pobliska…

 • Historia Osieka

  Fazy osadnicze

  Pierwsi koczownicy na ziemiach nadnoteckich pojawili się w epoce paleolitu schyłkowego, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, około 12 tysięcy lat temu. Byli to łowcy reniferów, którzy przywędrowali w okolice dzisiejszego Osieka, gdyż to właśnie tutaj zwierzęta te przeprawiały się przez rzekę. Jarosław i Zygmunt Rola w książce Tajemnice Żuławki, poświęconej wykopaliskom archeologicznym w dolinie Noteci, zwracają…

Stomatolog

Zabolał Cię ząb? Nie martw się. Stomatolog Ewa Winnicka z Osieka znajdzie na to sposób. Pamiętaj o regularnych wizytach i higienie jamy ustnej. Zobacz więcej
stomatolog dziecięcy

Architekt Wyrzysk

Adaptacje projektów, zagospodarowanie przestrzenne, projekty nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości - to wszystko w firmie ADC-W Wawrzyniec Winnicki z Wyrzyska. Zobacz więcej
architekt wyrzysk

Fotograf z Osieka

Profesjonalne usługi fotograficzne w Osieku nad Notecią - śluby, chrzciny, komunie, jubileusze, portrety. Zobacz więcej
fotograf na wesele Wyrzysk

Redakcja