• Historia Osieka

  Od rozbiorów do niepodległości – Zarys historii

  Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku, jednakże Osiek nad Notecią został faktycznie odcięty od Rzeczypospolitej jeszcze w sierpniu 1770 roku. Król pruski Fryderyk II Wielki dążył do zajęcia polskich Prus Królewskich w celu przyłączenia Prus Wschodnich z pruskim Pomorzem i Brandenburgią. W tym celu wykorzystał okres niepokojów wewnętrznych w Polsce spowodowanych przez konfederację…

 • Historia Osieka

  Od osadnictwa wczesnośredniowiecznego do pierwszego rozbioru Polski

  Historycy są zgodni, że już we wczesnym średniowieczu ziemie polskie zamieszkiwała ludność zaliczana do zachodniego odłamu Słowiańszczyzny. Ludność ta w połowie I tysiąclecia żyła jeszcze w ustroju plemiennym. Mieszkano w niewielkich, kwadratowych półziemiankach. Kilka takich prowizorycznych „mieszkań” tworzyło okręg osadniczy, który lokowano w miejscu, który miał chronić przed niebezpieczeństwami. Najczęściej wybierano wzgórza, półwyspy, tereny otoczone…

 • Historia Osieka

  Początki wierzeń – religia

  We wszystkich rozwiniętych społeczeństwach istniała jakaś forma religii. Formy te były bardzo zróżnicowane. Ludzie oddawali cześć różnym przedmiotom i bóstwom. Również mieszkańcy pradziejowego Osieka nad Notecią mieli swoje wierzenia. Możemy je poznać dzięki, wspomnianemu już, odkryciu w latach 70-tych cmentarzyska zawierającego 581 ciałopalnych grobów oraz 3 paleniska kremacyjne. Zasadniczą rolę w religii prasłowian odegrał kult…

 • Historia Osieka

  Życie codzienne w najdawniejszych czasach

  Mieszkańcy pradziejowej doliny Noteci żyli w harmonii z otaczająca ich przyrodą. Jedną osadę zamieszkiwało zazwyczaj 30 – 50 osób, dlatego nawet stosowane w późniejszych epokach wypalanie lasów nie mogło wpłynąć na degradację środowiska naturalnego. Oczywiście najważniejszym zajęciem ówczesnych osadników było zdobywanie żywności. Pożywienie pochodziło z trzech źródeł: z lasu, z pól oraz z rzeki. Pobliska…

 • Historia Osieka

  Fazy osadnicze

  Pierwsi koczownicy na ziemiach nadnoteckich pojawili się w epoce paleolitu schyłkowego, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, około 12 tysięcy lat temu. Byli to łowcy reniferów, którzy przywędrowali w okolice dzisiejszego Osieka, gdyż to właśnie tutaj zwierzęta te przeprawiały się przez rzekę. Jarosław i Zygmunt Rola w książce Tajemnice Żuławki, poświęconej wykopaliskom archeologicznym w dolinie Noteci, zwracają…

 • Historia Osieka

  Początki badań historycznych

  Informacji o najdawniejszych czasach udzielają nam wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w latach 1972-77 w Osieku-Praczu oraz w latach 1992-96 w Żuławce Małej, niewielkiej osadzie graniczącej z Osiekiem. Fotografia nr 7. Staw we wsi Żuławka, gdzie dokonano archeologicznego odkrycia. W 1972 roku z urwiska w Osieku-Praczu, przy którym okoliczni mieszkańcy wybierali piasek i żwir, zaczęły spadać gliniane…

 • Historia Osieka

  Etymologia nazwy wsi

  Poznając historię jakiejś miejscowości, warto zastanowić się nad etymologią jej nazwy, gdyż to właśnie w nazwach geograficznych zachowały się najstarsze zabytki przeszłości. Wyjaśnianiem pochodzenia i znaczenia nazw miejscowości, wzniesień, wód zajmuje się nauka zwana toponomastyką. Istnieją miejscowości, których nazwy zdradzają charakterystyczne cechy przyrody danego terenu (np. Łęczyca – łąka, Wysoka – osada na wzniesieniu, Ostrów…

 • Historia Osieka

  Położenie geograficzne

  Osiek nad Notecią jest dużą wsią położoną na skraju doliny Noteci, 5 kilometrów na południe od Wyrzyska, 40 kilometrów na wschód od Piły i 60 kilometrów na zachód od Bydgoszczy. W najbliższej okolicy Osieka płyną trzy rzeki – Noteć, Łobżonka i Kcyninka. Największym zbiornikiem wodnym jest Noteć. Jej szerokość na odcinku od Nakła do Miasteczka…

Pogoda dla Osieka

Bądź na bieżąco

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać aktualności z serwisu Osiek.net
harmonogram wywozu śmieci
harmonogram wywozu śmieci


Stomatolog

Zabolał Cię ząb? Nie martw się. Stomatolog Ewa Winnicka z Osieka znajdzie na to sposób. Pamiętaj o regularnych wizytach i higienie jamy ustnej. Zobacz więcej
stomatolog dziecięcy

Architekt Wyrzysk

Adaptacje projektów, zagospodarowanie przestrzenne, projekty nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości - to wszystko w firmie ADC-W Wawrzyniec Winnicki z Wyrzyska. Zobacz więcej
architekt wyrzysk

Fotograf z Osieka

Profesjonalne usługi fotograficzne w Osieku nad Notecią - śluby, chrzciny, komunie, jubileusze, portrety. Zobacz więcej
fotograf na wesele Wyrzysk

Redakcja